پری کوچلو

پرندها چله چله ها کبوترا نامه دارم از دیار سایه ها از عالم ستارها شاید یکی بیاید بخونه برام دلم می گه پریا توی آسمونا قشنگ ترین ستارها ن از اون بالا نامه میاد از پریا  من می بینم ی سایه نشست روی بال پروانه ها چه زیباست پری کوچلو با من بمون شقایق ها مسافرند گاهی میاند گاهی می رند رودخانه ها شناورند کمی می مونند بعد همشون مسافرند پری کوچلو دیدی همشون تو قایقند منتظر یک راهنما  فانوس شب یادم امد روشن نبود اونجا فقط پری کوچلو نشسته بود چون پریا نه فقط تو قصه  بین آدمها زیباترین زیبایهاند .

/ 0 نظر / 6 بازدید