عاشق کور

این جا نور در آسمان نیست

شهر سربه سر تاریک است

عاشقی در نگاه کور مرده است

 

رنگ شب هنوز سیاه سیاه  است

مگر دیوانه از زندگی چه می داند

 

که شب و عاشق و کور را یکی می داند

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
درخندک

دوست گرامی سلام یک هم وطن به کمک فکری شما نیاز دارد طرح کورش برای کاهش آلودگی هوا شما هم سهمی داشته باشید من هم یک سئوال دارم اگر باران بودید کجا می باریدید؟ چرا؟ نظر زیبای شما گرمای کلبه ماست با سپاس بی پایان