یادها وخاطرها

گا هی برای  ماندن

باید از دل گذر کرد

گاهی برای  رفتن

باید از عشق عبور کرد

گاهی برای سوختن

باید به تو نگاه کرد

/ 7 نظر / 7 بازدید
نمستان

سلام دوست عزیز...زیبا بود و دلنشین..[گل]

نمستان

آسمان چقدر بلند است و ستاره ها چه با شکوه و پرواز خیالم چه تماشائی ! *** امشب به هر ستاره یک دامن اشک خواهم بخشید

نیاز

گفتي تـو را رُسـوا كنـم، اكنــون كه رُســوايم بيا گفتي تـو را شيدا كنم، اكنــون كـه شيدايم بيا

مئفق باشی

مونا

چرا دیگه نمی نویسین؟