شب امتحان

ماهی رویا ها دردریای اندیشه و خیالات شناور شد چه دنیای شگفت انگیزی است .مرجان و در و مروارید ، ماهی های کوچلو در کنار ماهی های بزرگ به هر گوشه سرک می کشند زیبا و شفاف و هدفمند، چه نظم عجبی , بدون کلاس درس و دانشگاه ، همه زیباییها کنار هم با  علم و ایمان زمزمه دارند که آفرینش دنیایی  نظم و قانون است ،با اینکه آزادانه برهر سو شناور هستند اما از یگدیگر  دلگیری هم  ندارند چه صخره های گوناگونی ، کوههای دریای که خورشید و ماه و ستاره اش درکنار هم نمایان است دراین حال وهوا ،ناگهان با یکی از این صخره ها برخورد کردم وخود را در ساحل و جود یافتم که ای دل غافل  ، شب امتحان است و باز هم مانند گذشته ؛کتابها ی نخوانده درانتظار . شب دراز است و قلندر بیدار ، چه شب تاریک و سختی ، اما شیرین ،دردل تاریکی به روشنایی رسیدن زیباست اما افسوس که فراموش می کنیم .شاید گذر زمان را به فردایی دیگر می سپاریم حتی  شب امتحان الهی را هم بی اختیار به آینده ای دور و دراز نوید می دهیم  شاید درآن شب نور و روشنایی نباشد و با کوهی ازدرس های نخوانده روبرو باشیم ، شاید همیشه  سپیدم آغازی برای شروع نباشد.

/ 2 نظر / 5 بازدید
اسد

سلام وبلاگ زیبایی داری این مطلب هم عالی بود[گل][گل]

قاصدک

[لبخند][نیشخند] موفق باشید