ساعت زمان

امدم که بازم صدام کنی

پشت دقیقه ها  نگام  کنی

بین من وتو ثانیه افتاد

خواستم بگم

زمان رسید  

/ 2 نظر / 7 بازدید
محمود شريف

اشعار را مطالعه كردم /و از آمدم كه باز صدام كني " لذت بردم موفق باشيد .