فرار از عشق

پرسید یکی که عاشقی چیست       گفتم که چو ما شدی بدانی

پرسید پس  فراموشی چیست  گفتم  که گر حکیم شوی بدانی

برباد ویاد رفت آه وناله وفریاد 

که  نه عشق خواهم و نه فراموشی 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید