شاپرگ لحظه ها

سلام قشنگ ترین طلوع من

زیباترین واژۀ  من

شقایق درون من

شاپرگ تو لحظه ها

خواستم بیام نگو نیا

ثانیه ها تو  دریاها شناورند

مرغابی ها دون دون تو قا یق ها مسافرند

من میام دلم می گه چشمات اونجا منتظرند

 

/ 0 نظر / 6 بازدید