شب انتظار

اینجا شب دلش  منتظره

منتظره سپیده

اما ستاره ها نشسته اند و

خیال خورشید ندارند

شب دلش شکست و توی تاریکی ندید

که فقط ماه توی آسمون صدای اشک ها  شنید

چون اون هم مثل شب  هیچ وقت خورشیدو ندید

/ 0 نظر / 7 بازدید